Kiinteistökehitys

Tavoitteena kiinteistön arvon ja tuoton kasvattaminen

Kiinteistön omistajat

Me nostamme kiinteistösi arvoa

Meillä on monipuolinen ja leveä osaamisalue kaikissa kiinteistöihin ja toimitiloihin liittyvissä asioissa. Tavoitteenamme on aina kiinteistön arvon ja tuottavuuden nostaminen.

Vuosien kokemus alalla on rakentanut vankat suhteet päättäjäverkostoihin ja maineemme kertoo luottamuksesta.

Toimimme kumppaninasi ja projektijohtajina vaativissakin kiinteistöhankkeissa ja toimitilajärjestelyissä.

Palvelemme niin kiinteistöomistajia, ammattimaisia kiinteistösijoittajia ja sijoitusrahastoja kuin kiinteistösijoittajiksi vasta ryhtyviäkin.

Autamme kiinteistön kehittämisessä, kaavoitus- ja lupa-asioissa, soveltuvuusarvioissa ja toteutettavuus- selvityksissä. Meiltä saat selvitykset myös tonttien rakennettavuudesta ja olemassa olevan rakennuskannan kunnon määritykset. Teemme myös alustavia arvonmäärityksiä.

Ota meidät kumppaniksi myös kiinteistön vuokraamisessa ja myymisessä. Me hankimme tarvittaessa toimitilallesi tuottavat vuokralaiset ja selvitämme kaikki tarvittavat seikat kiinteistön myymiseen liittyvissä asioissa.

Kiinteistökehityksen asiantuntemusta

Neuvottelemme ja haemme puolestasi kaavamuutokset käyttötarkoitus- muutokseen, suuremmalle rakennukselle tai hybridihankkeelle.

Selvitämme hankkeenne juridiset reunaehdot osana toteutettavuusselvitystä. Hankkeenne riskejä voidaan näin minimoida mahdollisimman paljon.

Hankkeen ollessa vastuullamme, selvitämme sen kannattavuutta, markkinaa joko osto-, myynti- tai vuokraustilanteissa, verotuksellisia vaikutuksia, jotta lopulliseen toteutuspäätökseen teillä on riittävät tiedot riskien minimoimiseksi.

Palvelumme kiinteistöjen ja toimitilojen
omistajille ja ostajille

Kiinteistön tai
toimitilan ostajille
Kiinteistön tai
toimitilan omistajille
01 /
01 /